Αρχική

H αγάπη για το χωριό μας, το ενδιαφέρον μας να το κρατήσουμε ζωντανό και η διάθεσή μας για τα κοινά, ήταν οι λόγοι που μας οδήγησαν να ιδρύσουμε το σύλλογό μας με την επωνυμία «Εξωραιστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Γραμμένης» με έμβλημα την μέλισσα.
Με την βοήθεια του συγχωριανού μας κ. Δημητρίου Γ. Αλεξίου εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Λαμίας το καταστατικό μας με ημερομηνία την 28η Ιουνίου 2005.

Έκτοτε ο σύλλογος δραστηριοποιείται ανελλιπώς μέχρι σήμερα.

Διαβάστε το πλήρες καταστατικό ίδρυσης του Συλλόγου μας εδώ.

Η Γραμμένη Ράχη
Διαφημιζόμενοι