Επικοινωνία

Πρόεδρος  Ελένη Ευθυμίου- Κουτσογεωργάκη 697 238 5769

Αντιπρόεδρος Δήμητρα Ντούμα-Τσεκούρα 697 697 4077

Γραμματέας Μαρία Σπανού

Ταμίας  Γεωργία Κουτσογεωργάκη-Ζδράλλη

Μέλος Σταυρούλα Κοντογεώργου

1ο Αναπληρωματικό μέλος Λελούδα Ντούμα-Σπανού

2ο Αναπληρωματικό μέλος Μαρία Αντωνίου

Η Γραμμένη Ράχη
Διαφημιζόμενοι