Οπτικοακουστικό υλικό

Μπαζάρ 2012

Κοπή πίτας Ιανουάριος 2014

Πολιτιστικές εκδηλώσεις καλοκαίρι 2012 (φωτογραφίες)

Φωτογραφίες Γραμμένης

Σχολικές εκδηλώσεις

Πρωτοχρονιάτικη πίτα 2012 – Παρουσίαση βιβλίου Γραμμένης

Πανηγύρι 2012

Πανελλήνια έκθεση Λαμίας

Καλοκαιρινές εκδηλώσεις

Εκδρομές

Η Γραμμένη Ράχη
Διαφημιζόμενοι